Aanvragen compensatie transitievergoeding | Probeer onze chat eens als u een vraag heeft | Herbeoordelingen bij UWV
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk online versie
uwv
maart 2020
Nieuwsbrief Werkgevers

Sfeerbeeld bij bericht over de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein
Controleer uw voorlopige berekening Wtl
Heeft u over 2019 recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan sturen wij u uiterlijk 14 maart 2020 een voorlopige berekening Wtl. Controleer deze berekening voor 1 mei 2020.
  Lees nu: belangrijk bij de berekening >  
 
 
Sfeerbeeld bij bericht over de regelingen als een werkgever tijdelijk minder werk heeft voor zijn werknemers
Is er tijdelijk minder werk voor uw werknemer?
Soms heeft u tijdelijk minder of geen werk voor werknemers. Bijvoorbeeld door buitengewone gebeurtenissen, zoals het coronavirus. Of door onwerkbaar weer. In bepaalde omstandigheden zijn er dan voorzieningen voor u en voor hen.
  Bekijk de regelingen  >  
 
 
Sfeerbeeld bij bericht over de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
Aanvraag compensatie transitievergoeding vanaf 1 april
Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding.
  Ga naar de 3 voorwaarden  >  
 
 
Sfeerbeeld bij bericht over de nieuwe mogelijkheid voor werkgevers om via live chat een vraag aan UWV te stellen.
Stel uw vragen via live chat
 
Heeft u een vraag? Dan kunt u nu ook onze live chat gebruiken. Handig als u snel informatie zoekt over een onderwerp. En een extra mogelijkheid om contact op te nemen als u even niet kunt bellen.
 
 
  Zo start u zelf een live chat  >  
 
 
 
Sfeerbeeld bij bericht over vertraging bij de (her)beoordelingen WIA
Waarom is er soms vertraging bij (her)beoordelingen WIA
Waarom lukt het UWV niet altijd om (her)beoordelingen van WIA-aanvragen binnen de wettelijke termijn uit te voeren? Directeur Ronald
Broeders (Innovatie en Professionalisering, afdeling Sociaal-Medische Zaken) geeft uitleg in NLWerkt Online.
  Lees nu het artikel in NLWerkt online  >  
 
Wat vindt u van deze e-mail?
Zeer slecht   Slecht   Neutraal   Goed   Zeer goed
 
Veelgestelde vragen | Wijzigen voorkeuren | Aanmelden | Afmelden
Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Op deze e‑mail kunt u niet reageren.
Twitter account UWV   Facebook account UWV   Linkedin account UWV   UWV Homepage
Veilig omgaan met e‑mail
Houd persoonlijke gegevens voor uzelf. Wij vragen u nooit via e‑mail om:
• persoonlijke gegevens af te geven;   • in te loggen op een persoonlijke omgeving;   • een betaling te doen.

Vertrouwt u een e‑mail niet? Klik dan niet op de links in de e‑mail en stuur de e‑mail door naar
valse-email@uwv.nl. Verwijder vervolgens het bericht. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen. UWV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die voortkomen uit onvolledige en/of onjuiste informatie in e‑mailberichten.

© 2020 UWV