Wijzigingen doelgroepregister | Inloggen werkgeversportaal alleen nog met eHerkenning | Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 | Kosten vakantiegeld via maandfactuur voor ERD | Ontslagreden verplicht in uw loonaangifte
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk online versie
uwv
februari 2020
Nieuwsbrief Werkgevers

Sfeerbeeld bij bericht over bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2020
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2020 bekend
Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2020 is € 182,69 netto. Wij betalen deze tegemoetkoming (voorheen Wtcg) in september.
  Lees nu meer over de tegemoetkoming  >  
 

 
Wet- en regelgeving
Sfeerbeeld bij bericht over de wijzigingen in de Wet banenafspraak
Wijzigingen in de Wet banenafspraak
Begin december 2019 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gewijzigd. Dit zijn wijzigingen voor het onderdeel quotumregeling. Met deze regeling kan een heffing (boete) worden opgelegd aan een werkgever die te weinig werknemers met een ziekte of handicap in dienst heeft. Hij heeft dan niet voldaan aan zijn quotum.
  Bekijk meteen de wijzigingen >  
 
 
Wet- en regelgeving
Sfeerbeeld bij bericht over de wijzigingen in het doelgroepregister
Wijzigingen in het
doelgroepregister
Heeft u werknemers in dienst die in het doelgroepregister staan? Er zijn sinds 1 februari 2020 regels veranderd. Dit heeft voor u mogelijk gevolgen.
 
 
 
 
  Ga naar 2 belangrijke wijzigingen  >  
 
Aanvullend geboorteverlof geldt vanaf 1 juli 2020
  Bekijk nu de 3 voorwaarden  >  
 
Sfeerbeeld bij bericht over de overstap van inloggen op het werkgeversportaal met UWV-accounts naar inloggen met eHerkenning.
 
Inloggen op werkgeversportaal alleen nog met eHerkenning
Sinds 1 november 2019 sluiten we het inloggen op het werkgeversportaal via UWV-accounts in fasen af. Op 20 februari 2020 is deze inlogoptie ook voor de laatste UWV-accounts afgesloten. U kunt alleen nog inloggen met eHerkenning.
  Meer over inloggen met eHerkenning  >  
 
 
Betaling
Sfeerbeeld bij bericht over de kosten voor vakantiegeld die eigenrisicodragers voor de WW vanaf 2020 via de maandfactuur betalen.
Kosten vakantiegeld vanaf 2020 op maandfactuur
Bent u eigenrisicodrager voor de WW? Dan betaalt u vanaf 2020 de kosten voor het vakantiegeld van uw (ex-)werknemers via uw maandelijkse factuur. U ontvangt voor het vakantiegeld geen aparte, jaarlijkse factuur meer in mei.
  Lees wat er op uw factuur wijzigt  >  
 
 
Ontslag
Sfeerbeeld bij bericht over maatregelen van de overheid om fraude aan te pakken.
Werknemer ontslaan? Zet de reden in uw loonaangifte
De overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Een van de maatregelen die daarom per 1 januari 2020 is ingevoerd, is dat u bij het einde van een dienstverband verplicht de reden voor de beëindiging ervan moet aangeven in de loonaangifte.
  Lees meer over deze maatregel  >  
 
Wat vindt u van deze e-mail?
Zeer slecht   Slecht   Neutraal   Goed   Zeer goed
 
Veelgestelde vragen | Wijzigen voorkeuren | Aanmelden | Afmelden
Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Op deze e‑mail kunt u niet reageren.
Twitter account UWV   Facebook account UWV   Linkedin account UWV   UWV Homepage
Veilig omgaan met e‑mail
Houd persoonlijke gegevens voor uzelf. Wij vragen u nooit via e‑mail om:
• persoonlijke gegevens af te geven;   • in te loggen op een persoonlijke omgeving;   • een betaling te doen.

Vertrouwt u een e‑mail niet? Klik dan niet op de links in de e‑mail en stuur de e‑mail door naar
valse-email@uwv.nl. Verwijder vervolgens het bericht. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen. UWV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die voortkomen uit onvolledige en/of onjuiste informatie in e‑mailberichten.

© 2020 UWV